XXI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-10-23, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5.Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie Programu Współpracy Gm...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głosowanie (uchwała w sprawie wspólnej realizacji pr...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wskazania wstępnej lok...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sp...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie opłaty targowej na ter...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

14.Pytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Przyjęcie protokołu obrad XIX Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XIX Sesji Rady...)

17.Przyjęcie protokołu obrad XX Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XX Sesji Rady...)

18.Zamknięcie obrad.