XIX Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-08-27, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminne Centrum Kultury planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.

5.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminną Bibliotekę Publiczną planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zaliczenia dróg do ka...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

Głosowanie (uchwała w sprawie zniesienia formy ochro...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Głosowanie (uchwała w sprawie powołania komisji inwe...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Głosowanie (uchwała w sprawie skierowania skargi kas...)

12.Pytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Przyjęcie protokołu obrad XVIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XVIII Sesji Ra...)

15.Zamknięcie obrad.