XVIII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-07-21, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

5.Pytania i wnioski radnych.

6.Wolne wnioski i informacje

7.Przyjęcie protokołu obrad XVII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XVII Sesji Rad...)

8.Zamknięcie obrad.