XIV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-01-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest"za" dodaniem do porządku obrad...)Głosowanie (Kto jest "za" dodaniem do porządku obrad...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek.

Głosowanie (Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej przez R...)Głosowanie (uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie u...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gródek na lata 2020 – 2022.

Głosowanie (uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspi...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

Głosowanie (uchwała w sprawie planu dofinansowania f...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Sofipol.

Głosowanie (uchwała w sprawie zarządzenia wyborów so...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek dotac...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek z działalności w 2019 r.

12.Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek z działalności w 2019 r.

13.Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek z działalności w 2019 r.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

19.Zapytania i wnioski radnych.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Przyjęcie protokołu obrad XIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XIII Sesji Rad...)

22.Zamknięcie obrad.