XIII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie uzupełnienia składu os...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie uzupełnienia składu os...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 waz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020-2023 waz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia górnych staw...)

15.Zapytania i wnioski radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Przyjęcie protokołu obrad XII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XII Sesji Rady...)

18.Zamknięcie obrad.