XI Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-10-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Podsumowanie gminnych konkursów „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2019” oraz „Estetyczna Posesja – Ogródek 2019”.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wysokości r...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2036.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonej na terenie Gminy Gródek, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

10.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gródek w roku szkolnym 2018/2019.

11.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

12.Zapytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Przyjęcie protokołu obrad X Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad X Sesji Rady G...)

15.Zamknięcie obrad.