IX Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-08-13, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad p...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (uchwała w sprawie zasięgnięcia od komend...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia planu sieci...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wskazania miejsca wstę...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

10.Zapytania i wnioski radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Przyjęcie protokołu obrad VIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad VIII Sesji Rad...)

13.Zamknięcie obrad.