VI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-04-05, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Rozpatrzenie protestu przeciwko wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zubry.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gródek do klastra energii energyREGION "Michałowo".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania...)

8.Zamknięcie obrad.