IV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za zdjęciem z porządku obrad pu...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

2.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb Załuki).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Stanowisko w sprawie nowej treści na pomniku zlokalizowanym w parku w Gródku.

Głosowanie (KU CZCI I PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOW...)

14.Zapytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady...)

17.Zamknięcie obrad.