II Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad II sesji rady G...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na Przewodni...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Janusza M...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na członków...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pani Doroty Po...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pani Małgorzat...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Jerzego G...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Grzegorza...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na Przewodni...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Grzegorza...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na członków...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pani Małgorzat...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Janusza M...)Głosowanie (Głosowanie za kandydaturą Pana Jerzego G...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na członków...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na członków...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gródek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gródek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ska...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gródek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

19.Zapytania i wnioski radnych.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady G...)

22.Zamknięcie obrad.