XXXIII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia wysokości ek...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

11.Pytania i wnioski radnych.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Ra...)

14.Zamknięcie obrad.