XXXI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie uzupełnienia składu os...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

10.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gródek w roku szkolnym 2020/2021.

11.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

12.Pytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady...)

15.Zamknięcie obrad.