I Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2018-11-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

5.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Gm...)

6.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania komisji skru...)

7.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na Przewodni...)Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu w...)Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru Przewodnicząceg...)

8.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania komisji skru...)

9.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzew...)Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu w...)Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz...)

10.Zamknięcie obrad I sesji.