XXIII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ods...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu i dzierżawy z dotychczasowym najemcą i dzierżawcą na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ods...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wskazania wstępnej lok...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gródek

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

14.Pytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Przyjęcie protokołu obrad XXII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXII Sesji Rad...)

17.Zamknięcie obrad.